Ekipa Hausformator Team Hausformator

Zasady działania sieci - cieniejsze obszary na mapie to zajęte obszry wyłączności. Po kliknięciu w dowolne miejsce na tym obszarze pokazują się dane zakładu franczyzowego, który może produkować domy dla klientów z tego miejsca. Jeżeli jakiś klient z obszaru innego franczyzobiorcy kontaktuje się Tobą należy przekazać mu właściwe dane kontaktowe. Realizacja zleceń z poza swojego obszaru podlega karze opisanej w umowie franczyzowej. Network rules - darker locations on the map are occupied exclusive areas. After clicking anywhere in this area, the data of the franchise plant that can produce houses for customers from this place is displayed. If a customer from another franchisee's area contacts you, please provide him with the appropriate contact details. Execution of orders from outside your area is subject to the penalty described in the franchise agreement.

Hausformator ambassadors - clients for whom we built houses and agreed to show their house to new clients of Hausformator. Before providing the address, please contact the homeowner directly to determine the commission and the date of the customers' visit.

Click to load map

logo icon

Z rozwijanej listy możesz wybrać dowolny branch Hausformator. You can select any Hausformator branch from the drop-down list.

Poniżej wświetlone zostaną osoby należące do danego branch'a oraz ich dane kontaktowe. People belonging to a given branch and their contact details will be displayed below.

Files_Upload 6h 6min Wiktoria Wasiluk [ Zamówienie #802 Kościński Albert | DWG ] Nowy plik! 16:58 19.09.2023
Files_Upload 6h 6min Wiktoria Wasiluk [ Zamówienie #802 Kościński Albert | PZT ] Nowy plik! 16:58 19.09.2023
Files_Upload 6h 38min Wiktoria Wasiluk [ Zamówienie #808 Matysiak | Mapka do celów Projektowych ] Nowy plik! 16:25 19.09.2023